Powiat Wieluński realizuje projekt "Regionalna Platforma Cyfrowa - Powiaty: Wieluński, Sieradzki, Wieruszowski" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach priorytetu 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.

Projekt jest zlokalizowany na terenie trzech powiatów: Wieluńskiego, Sieradzkiego i Wieruszowskiego. Urzędy biorące udział w projekcie to trzy Starostwa Powiatowe, dwa Urzędy Miasta oraz trzy Urzędy Gmin.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w 8 urzędach regionu platformy elektronicznej w postaci zintegrowanego i jednolitego systemu informatycznego obejmującego: elektroniczy obieg i wymianę dokumentów, elektroniczną archwizację dokumentów, świadczenie elektronicznych usług dla ludności, modernizację infrastuktury informatycznej gwarantującej sukces i trwałość wdrożenia, stworzenie bezpiecznego systemu transmisji danych operatego na łączach szerokopasmowych.
Generalnym celem realizowanego projektu jest przygotowanie organizacyjno-techniczne regionu do realizacji długotrwałego procesu budowy społeczeństwa informatycznego. Realizacja projektu obejmuje okres 2004-2005, całkowity koszt projektu wynosi 1.620.855 zł. Urzędy doposażone zostały w nowy sprzęt, a także oprogramowanie do elektronicznego obiegu i wymiany dokumentów.