kwiecień


23 kwietnia 2017 r. - Jubileusz 10. lecia Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Ogniki" w Pątnowie

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 23 kwietnia 2017 r.  Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu zorganizował III edycję Festiwalu Tańca Towarzyskiego, podczas którego zaprezentowali się tancerze sekcji tańca towarzyskiego prowadzonych w PMDKiS w Wieluniu oraz tańca nowoczesnego, zumby, teatru tańca oraz zaproszonych grup ze szkoły tańca Body Desing. Gośćmi szczególnymi dzisiejszej imprezy była wieluńska para Hubert Krzysztofiński i Paulina Paprota, która robi karierę nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju. Pomysłodawcą i koordynatorem kolejnej edycji Festiwalu tańca był pan Rafał Janecki - instruktor tańca w PMDKiS w Wieluniu.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Tekst: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

22 kwietnia w lesie dzietrznickim nieopodal Kałuż została odprawiona msza św. z okazji 154. Rocznicy Bitwy pod Kluskami celebrowana przez ks. Tomasza Schabowicza, proboszcza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach. Po Eucharystii delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem Ofiar Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Kluskami”. Następnie historię oddziałów polskich dowodzonych przez Franciszka Parczewskiego poległych w walce zaborcą rosyjskim przypomniał prof. Tadeusz Olejnik. Koło Gospodyń Wiejskich w Kamionce odczytało wiersz Heleny Klim dedykowany ofiarom Bitwy pod Kluskami. Starosta Wieluński Andrzej Stępień podziękował organizatorom za zorganizowanie uroczystości, opiekę nad pomnikiem i pamięć o bitwie, która jest mało znana w Powiecie Wieluńskim. Warto przypomnieć, że 10 lat temu w 144 rocznicę bitwy, został odsłonięty i poświęcony „Pomnik Ofiar Powstańców Styczniowych poległych w bitwie pod Kluskami.”

W uroczystości udział wzięli Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Starosta Wieluński Andrzej Stępień, Radni Rady Powiatu w Wieluniu, Radni Rady Gminy w Pątnowie, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Pątnów, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy Pątnów. Organizatorami uroczystości byli Zarząd Gminny PSL w Pątnowie, Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Pątnowie oraz Zarząd Gminny Kół Gospodyń Wiejskich w Pątnowie.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Malinowym Dworze uroczyście wręczono 39 parom Medale "Za Długoletnie Pożycia Małżeńskie". Wręczenia dokonał Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa w asyście Starosty Wieluńskiego Andrzeja Stępienia, Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzeja Chowisa, Sekretarz Miasta Magdaleny Majkowskiej i Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Radowskiego.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

20 kwietnia 2017 r. - XII Powiatowy Turniej Wiedzy z Przedsiębiorczości "Talent i pasja - to Twoja motywacja"

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 19 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Wieluniu odbyło się kolejne spotkanie Powiatowej Rady Dzialności Pożytku Publicznego. Podczas spotkania Starosta Wieluński Andrzej Stępień wręczył nominacje czonkom zgodnie z Uchwałą Nr 451/17 Zarzadu Powiatu w Wieluniu z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Wieluniu na kadencję w latach 2017-2019 oraz Rada wybrała Przewodniczącego i Zastępcę.

Przewodniczacym  Powiatowej Rady Działalnosci Pożytku Publicznego w Wieluniu został Pan Robert Grabowkski - przedstawiciel Zielonych Pluc Wielunia, a Zastępcą Pani Angelika Szydło - przedstawiciel Stowarzyszenia dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem". 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W Starostwie Powiatowym w Wieluniu zostały podpisane umowy dzierżawy obwodów łowieckich polnych pomiędzy Starostą Wieluńskim (dzierżawcą), a Kołami Łowieckimi: nr 12 "Bór" w Wieluniu, nr 11 "Myśliwiec" w Łodzi, nr 24 "Cyranka" w Leniszkach, nr 13 "Odyniec" w Czarnożyłach, nr 9 "Daniel" w Wieluniu, nr 11 "Kormoran" w Wieluniu, nr 10 "Dzik" w Wieluniu. Umowy zostały podpisane na 10 lat.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu odbył się II Międzynarodowy Konkurs Matematyczno - Fizyczny imienia Ilony Nosal-Nowikow i Kazimierza Czaplińskiego pod honorowym patronatem Starosty Wieluńksiego Andrzeja Stępnia. Uczestnikami konkursu byli uczniowie szkół wieluńskich i z Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, przyjechali również uczniowie z Rumunii, Ukrainy, dwie szkoły z Chorwacji i z Łotwy.

Wyniki: http://lowielun.eu/index.php/pl/aktualnosci/658-michal-lemanski-laureatem-ii-mkmf

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uroczystości upamiętniające 77 rocznicę Zbrodni Katyńskiej w Wieluniu rozpoczęły się od uroczystej mszy św. w kościele Nawiedzenia Najświętszej Mari Panny, którą celebrował ks. prałat dr Jacek Zieliński. Po mszy delegacje duchowieństwa, władz samorządowych powiatu i gminy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Uroczystość przy obelisku ku pamięci nauczycieli zamordowanych w Katyniu i Charkowie rozpoczęły się od przedstawienia faktów o masowych mordach Polaków, dokonanych w 1940 roku przez Sowietów, które przypomniał Jan Książek Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Starosta Wieluński Andrzej Stępień podczas wystąpienia zwrócił uwagę, żę "Rozmiary zbrodni na nieludzkiej ziemi, w której oficerów z obozu kozielskiego rozstrzelano w Katyniu, tych ze Starobielska – w Charkowie, policjantów z Ostaszkowa – w Kalininie, a egzekucji więźniów dokonano w Mińsku i Kijowie sądząc, że jeden strzał w tył głowy rozwiąże sprawę, pogrzebie prawdę." Po okolicznościowych wystąpieniach delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem pamięci nauczycieli ziemi wieluńskiej zamordowanych w Katyniu i Charkowie.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

6 kwietnia 2017 r. - Walne Zebranie Sprawozdawcze i 40. lecie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  03‑04‑2017 12:50:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  03‑04‑2017 12:50:28
Data ostatniej aktualizacji:
24‑04‑2017 12:09:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie