październik


13 października 2017 r. - Święto Budowlanych w Wieluniu
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł OLejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

13 października 2017 r. - Irena de Ruig z projektem "Twoje bezpieczeństwo - nasza sprawa, praca w Holandii" odwiedziła Wieluń

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł OLejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

13 października 2017 r. - Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 12 października 2017 r. odbyła się Powiatowa uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Wydarzenie było doskonałą okazją do przekazania kadrze pedagogicznej podziękowań i gratulacji za pracę w minionym roku szkolnym 2016/2017. O tym, jak ważnym świętem jest Dzień Edukacji Narodowej, przekonywał Starosta Wieluński Andrzej Stępień.

Nauczyciel to ten, który nie wtłacza, a wyzwala nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje”. „Jesteśmy dumni z Waszych dotychczasowych osiągnięć dydaktycznych, które plasują nasze szkolnictwo średnie i zawodowe w gronie najlepszych w regionie, a tym samym otwierają absolwentom drzwi do kolejnego etapu kształcenia bądź podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie. Wystawia Wam to doskonałe świadectwo. Jesteście bowiem nie tylko odpowiednio przygotowani, ale poprzez ciągłe doskonalenie i podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych dowodzicie Waszej odpowiedzialności za podnoszenie poziomu szkolnictwa średniego i zawodowego w powiecie.”

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wieluński. W tym roku nagrody otrzymali:

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

1. Pani Bożena Plaszczyk

2. Pan Paweł Packi

3. Pani Aleksandra Antosik-Karasek

  • II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

4. Pan Marcin Kowalczyk

5. Pan Stanisław Markiewicz

  • Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu

6. Pani Dyrektor Elżbieta Urbańska-Golec

7. Pani Danuta Mielczarek

8. Pan Mariusz Lach

9. Pani Dorota Musiałek-Jeżewska

10. Pani Joanna Ziomska-Leś

11. Pani Anna Topoła

12. Pani Irena Urbaniak

13. Pan Tomasz Koźlak

  • Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

14. Pan Dyrektor Dariusz Kowalczyk

15. Pan Włodzimierz Kamiński

16. Pani Joanna Jakubczyk

17. Pan Artur Godyń

  • Zespół Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu

18. Pani Agnieszka Zawilińska

19. Pani Iwona Urbanek

  • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Gromadzicach

20. Pani Katarzyna Sobocińska

21. Pani Monika Panek

  • Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu

22. Pani Katarzyna Wyrębak

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu

23. Pani Dorota Wiatr

24. Pani Paulina Małolepsza

25. Pani Aldona Franelak-Kubonik

  • Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

26. Pan Jakub Jurdziński

Starosta Wieluński wręczył listy gratulacyjne Pani Danucie Mielczarek Kierownikowi praktycznej nauki zawodu Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu, Pani Elżbiecie Pychyńskiej nauczycielowi Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu i Pani Elżbiecie Pałyga nauczycielowi Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu z okazji przyznania Medalu Komisji Edukacji Narodowej. Ponadto z okazji przyznania Medalu Brązowego za Długoletnią Służbę zostały wręczone listy gratulacyjne Pani Katarzynie Kaczmarek nauczycielowi Zespołu Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu i Pani Izabelli Bojarskiej-Kokot, pedagogowi Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Wieluniu

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 9 października 2017 r. w sali 101 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się spotkanie informacyjne "Projekt Strefa RozwoYou" - Bony na usługi rozwojowe.Spotkanie poprowadzlii przedstawiciele Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) - realizator projektu. Dotyczyło wsparcia kierowanego do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób samozatrudnionych z terenu województwa łódzkiego. Organizatorami spotkania byli Starostwo Powiatowe w Wieluniu, Regionalna Izba Gospodarcza w Sieradzu, Centrum Inowacji Biznesowej oraz Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

2 października 2017 r. - VII Powiatowy Dzień Walki z Rakiem i VII Dzień Dawcy Szpiku w Wieluniu

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

1 października 2017 r. - XVI Turniej Szachowy Pamięci Września

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  03‑10‑2017 09:06:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2017 12:16:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive