Home page
Gmina Pątnów
Search:
019122


UWAGA! Ten serwis używa cookies.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.
Informacje o gminie.

Gmina Pątnów leży na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej, w południowo - wschodniej części powiatu wieluńskiego. Obszar 114 km2 zamieszkuje ponad 6 tys. osób. Jest gmina typowo rolniczą. Powierzchnia upraw stanowi 48%, natomiast lasy zajmują około 33% powierzchni. Czyste środowisko sprzyja rozwojowi pszczelarstwa. Gmina Pątnów ma dobrze rozwinięty układ dróg kołowych. Przez obszar gminy przebiegają dwie drogi krajowe: Wieluń - Opole i Wieluń - Częstochowa oraz linia kolejowa: Wieluń - Herby. W gminie są wciąż żywe tradycje kultury ludowej i folkloru. Atrakcyjne krajobrazy, mikroklimat, liczne ośrodki wypoczynkowe i pole namiotowe na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego przyciągają turystów w te okolice i sprzyjają rozwojowi agroturystyki.


Urząd Gminy Pątnów
98-335 Pątnów, Pątnów 48
tel. (043) 886-52-20, fax (043) 886-52-50
e-mail: ug_potnow@post.pl, http: www.patnow.pl

Gmina Pątnów składa się z dwunastu sołectw o zróżnicowanym obszarze i zaludnieniu. Do największych w. należą Pątnów, Dzietrzniki, Grębiei Powierzchnia całej gminy wynosi 1142 ha, na której mieszka 6670 mieszkańców Gmina Pątnów jest typową gminą rolniczą. Główne uprawy to zboże, ziemniaki i rośliny pastewne. Miejscowi rolnicy specjalizują się głównie w hodowli trzody chlewnej i bydła. W tej gminie są wciąż żywe tradycje kultury ludowi i folkloru.

Zabytki godne uwagi to kościół typu wieluńskiego w Grębieniu (XV w i Popowicach (XVI w.) oraz drewniany młyn wodny na Kępowiźnie.

W chwili obecnej 98 % mieszkańców ma zapewniony dostęp do bieżącej wody i telefonów. Najbliższe plany to budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji zagrodowej.

Przyszłość gminy jest związana z rozwojem turystyki i agroturystyki Atrakcyjne krajobrazy, mikroklimat, liczne ośrodki wypoczynkowe i pole namiotowe na terenie Załęczańskiego Paru Krajobrazowego zachęcają do aktywnego wypoczynku.

Gmina poszukuje inwestorów zainteresowanych budową ośrodków wypoczynkowych oraz bazy gastronomicznej. Oferuje atrakcyjne tereny pod budownictwo rekreacyjne w Załęczu Małym, Załęczu Wielkim, Kałużach Kępowiźnie i Bieńcu.

 

 Znaczną część gminy, o szczególnych walorachprzyrodniczych obejmuje swoimi granicami Załęczański Park Krajobrazowy. Od wschodu w kierunku północnym teren gminy przecina dolina Warty tworząc tzw. "Wielki Łuk Warty".


 
Copyright © 2011 LTC Sp. z o.o.