Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - regranting
16 lipca 2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - regranting

Zarząd Powiatu w Wieluniu na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. podjął Uchwałę Nr 68/24 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji zadania publicznego, na zasadach regrantingu, dotyczącego rozwoju, promocji Powiatu Wieluńskiego oraz aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie edukacji, kultury, sportu i turystyki, a także aktywizacji lokalnych społeczności w zakresie realizacji zadań publicznych w obszarze społecznym i prozdrowotnym w 2024 roku.

11.09.2024 r. - Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów
10 lipca 2024

11.09.2024 r. - Webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie – bankowość elektroniczna dla seniorów. III edycja” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Minister ds. Polityki Senioralnej oraz Komendą Główną Policji.

Webinarium odbędzie się 11 września 2024 roku (10:00-12:30).

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej
05 lipca 2024

Konsultacje społeczne dot. projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy, Partnerzy Społeczni i Gospodarczy Powiatu Wieluńskiego oraz wszyscy zainteresowani rozwojem regionu ziemi wieluńskiej!

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Regionu Ziemi Wieluńskiej na lata 2023-2030.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 05.07.2024 r. do 15.08.2024 r.

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Prosimy o przesłanie uwag i opinii za pomocą przygotowanego formularza elektronicznego, do którego zostaną Państwo przekierowanie po kliknięciu w poniższy link:

https://forms.office.com/e/218vyskR6w

W przypadku chęci złożenia uwag osobiście, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu, w sali nr 126 (adres: pl. Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń) dostępny jest formularz w wersji papierowej.

Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w formie sprawozdania z konsultacji społecznych i zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Krzysztof Dziuba
Wicestarosta Wieluński

Konkurs w ramach programu
03 lipca 2024

Konkurs w ramach programu "Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym" - edycja 2024

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym”, Edycja 2024 i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego
03 lipca 2024

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu wieluńskiego

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg


Wartość inwestycji: 3 459 999,00 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 729 999,00 PLN

Zobacz pozostałe aktualności