Aktualności

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert
28 czerwca 2022

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2022 roku.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Gabrielów
22 czerwca 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E Rychłocice-Gabrielów

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wartość inwestycji: 34 093 527,00 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 27 274 821,61 PLN

Termin realizacji: 2021 r. - 2025 r.

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2021/2022
22 czerwca 2022

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Powiatowe zakończenie roku szkolnego 2021/2022 odbyło się 22 czerwca 2022 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu. Podczas uroczystości wręczono nagrody dla uczniów i nauczycieli, których praca w kończący się roku szkolnym była wyróżniająca. Nagrodzono 49 uczniów i 34 nauczycieli ze szkół, dla których Powiat Wieluński jest organem prowadzącym. Dodatkowo nagrodzono czterech nauczycieli, którzy zaangażowali się w pomoc Ukraińcom. Nagrody wręczał Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba.

W wydarzeniu wzięli udział także: Sekretarz Powiatu Wieluńskiego Dorota Krajcer, Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu Jakub Jurdziński, Przewodniczący Komisji Edukacji i Bezpieczeństwa Robert Grabowski, dyrektorzy, wicedyrektorzy i kierownicy praktycznej nauki zawody szkół i placówek oświatowo-wychowawczych Powiatu Wieluńskiego oraz pozostali zaproszeni goście. Uroczystość zakończyło spotkanie okolicznościowe, które poprzedził występ artystyczny przygotowany przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki.