Aktualności

Materiały do pobrania dla grantobiorców
26 maja 2023

Materiały do pobrania dla grantobiorców

Jesteś organizacją pozarządową, która otrzymała dotację od Powiatu Wieluńskiego na realizację zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert?

 

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert
26 maja 2023

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Konsultacje projektu ogłoszenia otwartego konkursu ofert - wsparcie realizacji w 2023 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ul. Jagiełły w Wieluniu
19 maja 2023

Podpisanie umowy na wykonanie przebudowy ul. Jagiełły w Wieluniu

W dniu 16 maja 2023 r. Powiat Wieluński podpisał umowę na wykonanie w systemie „zaprojektuj-wybuduj” robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Jagiełły w Wieluniu (droga powiatowa nr 4542E).

Oficjalne wręczenie dotacji przyznanych przez Zarząd Powiatu w Wieluniu
18 maja 2023

Oficjalne wręczenie dotacji przyznanych przez Zarząd Powiatu w Wieluniu

W środę, 10 maja 2023 r., w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu odbyło się oficjalne wręczenie dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym przez Zarząd Powiatu w Wieluniu.

Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Kiedosach
17 maja 2023

Nabór na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Kiedosach

Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ogłasza nabór na kierownicze urzędnicze stanowisko pracy Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Typu Rodzinnego w Kiedosach.

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji
12 maja 2023

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Wieluniu zmieniającej Uchwałę Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Bezpłatne webinaria dla seniorów
12 maja 2023

Bezpłatne webinaria dla seniorów

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej organizuje dla seniorów dwa bezpłatne webinaria.

Bezpłatne szkolenie dla kół gospodyń wiejskich oraz podmiotów ekonomii społecznej
12 maja 2023

Bezpłatne szkolenie dla kół gospodyń wiejskich oraz podmiotów ekonomii społecznej

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz podmiotów ekonomii społecznej, którego organizatorem jest Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu.

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej
10 maja 2023

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Zarządu Powiatu w Wieluniu ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Wieluńskiego z zakresu ustawy o pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej w 2023 roku.