Aktualności

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - nabór dodatkowy

Lista kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego - nabór dodatkowy

LISTA KANDYDATÓW DO POWIATOWEJ RADY

DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO W WIELUNIU

Zgodnie z ogłoszeniem Starosty Wieluńskiego z dnia 4 lutego 2021 r. o naborze uzupełniającym kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu  na kadencję w latach 2020 – 2023. W dniu 19.02.2021 r. zakończono nabór kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie o likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego

Ogłoszenie o likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"

Likwidator Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka” z siedzibą w Ożarowie, (Ożarów 142, 98-345 Mokrsko) informuje, że w dniu 13 lutego 2021 roku zebranie członków podjęło uchwałę o rozwiązaniu Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka”.

Wszelkie uwagi i roszczenia składać należy do likwidatora – zarządu UKS-u „Jedynka”, którego prezesem jest Krzysztof Trzewik zamieszkały w Ożarowie 29 lub w siedzibie klubu – Ożarów 142 w terminie do 15 marca 2021 roku.

Nabór do akcji Masz Głos 2021

Nabór do akcji Masz Głos 2021

Ruszył nabór do akcji Masz Głos 2021 – programu Fundacji Batorego dla organizacji społecznych, grup nieformalnych i aktywistów z całej Polski, którzy działają dla swoich lokalnych środowisk. Mogą zajmować się różnymi sprawami: ekologią, przestrzenią publiczną, lokalnymi przepisami, edukacją, działaniem na rzecz młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – każda z tych inicjatyw jest ważna w akcji Masz Głos. Akcja Masz Głos pomaga im nawiązać współpracę z lokalną władzą i zaangażować do działania mieszkańców. Na bieżąco wspiera poradami ekspertów, organizuje wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami z różnych gmin.

Cenrtum OPUS ogłasza nabór na Pakiety na rozwój działań ekonomicznych

Cenrtum OPUS ogłasza nabór na Pakiety na rozwój działań ekonomicznych

Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w ramach projektu pn. „OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ 2021-2023” ogłasza nabór na: PAKIETY NA ROZWÓJ DZIAŁAŃ EKONOMICZNYCH dla grup nieformalnych, które planują założyć organizację prowadzącą działalność ekonomiczną oraz dla organizacji pozarządowych planujących swój dalszy rozwój i uruchomienie działalności ekonomicznej (gospodarczej lub odpłatnej).

Nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Narodowy Instytut Wolności - Konkursy w ramach PROO

Narodowy Instytut Wolności - Konkursy w ramach PROO

Narodowy Instytut Wspierania Wolności zapraszama do udziału w konkursach w ramach Priorytetów 1a, 2a, 3 oraz 4 Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021.

Muzeum Historii Polski - XII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski - XII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra

Ruszyła XIII edycja programu grantowego Patriotyzm Jutra. Tak jak w latach poprzednich ma on na celu pomoc w realizacji projektów związanych z szeroko pojętą edukacją historyczną, popularyzacją ważnych wydarzeń dziejowych, czy tworzeniem innowacyjnych narzędzi dydaktycznych. To tylko przykłady działań, których katalog – choć zamknięty – daje możliwość realizacji przedsięwzięć bardzo różnorodnych, zarówno w swej tematyce jak i formie. Działania te mogą mieć zarówno oddziaływanie ogólnopolskie, jak i lokalne, skierowane do lokalnej społeczności odbiorców, którzy interesują się przeszłością swojej małej ojczyzny.

Ogłoszenie o naborze dodatkowym na członka do PRDPP

Ogłoszenie o naborze dodatkowym na członka do PRDPP

Starosta Wieluński ogłasza nabór uzupełniający do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu – kadencja 2020 – 2023. 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert

Ogłosza się nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2021.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „Organizacja i koordynacja imprez sportowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim w zakresie współzawodnictwa klubów wiejskich powiatu wieluńskiego”.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dot. realizacji współzawodnictwa szkół ponadpodstawowych

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert dot. realizacji współzawodnictwa szkół ponadpodstawowych

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja i koordynacja współzawodnictwa sportowego szkół ponadpodstawowych powiatu wieluńskiego w zakresie dyscyplin ujętych w kalendarzu imprez Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego".

Nabór wniosków w ramach Działania 2

Nabór wniosków w ramach Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki"

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowego jako operator programu "KULTURA" ogłasza nabór wniosków w ramach Działania 2 "Poprawa dostępu do kultury i sztuki".