Cykl warsztatów szkoleniowych Montessori dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

Dodano: 16 grudnia 2021

Cykl warsztatów szkoleniowych Montessori dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

Projekt Cykl warsztatów szkoleniowych Montessori dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata został zorganizowany i sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Wieluniu i Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Odkrywcy Wiedzy” w Wieluniu.

Nauczyciele Montessori z placówki w dniach: 11.02.2021r.; 23.02.2021r.; 02.03.2021r.
oraz 16.03.2021r. przeprowadzili warsztaty szkoleniowe dla rodziców, których celami były:

- przedstawienie nowoczesnych metod pedagogiki dziecka

- przedstawienie filozofii Marii Montessori

- zorganizowanie przygotowanego otoczenia dla dziecka w wieku 0 – 3 lata

- prezentacje unikatowych pomocy rozwojowych z edukacji dnia codziennego, kształcenia zmysłów, kosmicznej, językowej i matematycznej,

- poznanie sposobów przygotowania wybranych pomocy dla dziecka.

           

W projekcie uczestniczyło 17 rodziców, prowadzących edukację domową lub zainteresowanych nowoczesnymi metodami pedagogiki dziecka.

 

            Projekt odpowiadał na następujące potrzeby społeczeństwa:

1.      integracji, wymiany poglądów i podzielenia się wiedzą,

2.      partnerstwa na poziomie rodzic – nauczyciel Montessori,

3.      poszerzenia wiedzy i umiejętności pomocnych w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i kształtowaniu relacji z dzieckiem,

4.      pozbycie się nieefektywnych stereotypów i potocznych informacji dotyczących wychowania,

5.      wzrost pewności siebie jako osoby kompetentnej,

6.      podmiotowego traktowania dziecka.

 

Rodzice zostali zaproszeni do projektu poprzez wydrukowane plakaty, umieszczone w internecie
oraz lokalne Radio Ziemi Wieluńskiej, gdzie znalazł się wywiad z dyrektorką placówki.

 

Poprzez rozmowy ewaluacyjne z uczestnikami projektu, dowiedzieliśmy się, że projekt był bardzo ciekawe. Rodzice stwierdzili, że wiele podpowiedzi merytorycznych wdrożą w domu