Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dodano: 13 lipca 2020

Obchody Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

12 lipca 2020 r. obchodziliśmy Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Miejsce upamiętniające mieszkańców okolicznych wsi powiatu wieluńskiego, którzy zginęli z rąk hitlerowskich Niemiec znajduje się w miejscowości Dębina w gminie Osjaków.

Obelisk "Ku czci zamordowanych rodaków przez żołnierzy hitlerowskich Niemiec w dniu 3 września 1939 r." został uroczyście odsłonięty w dniu 1 września 2017 r. W miejscu położenia obelisku hitlerowscy żołnierze w dniu 3 września 1939 r. zamordowali 7 mężczyzn - mieszkańców gminy Osjaków i Biała. Byli to:

- Walenty Jędrasik (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
- Jan Kostrzewa (zam. Stanisławów, gm. Osjaków),
- Stanisław Nowakowski (zam. Naramice, gm. Biała),
- Józef Olak (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków),
- Franciszek Piskorski (zam. Naramice, gm. Biała),
- Franciszek Podemski (zam. Naramice, gm. Biała),
- Józef Uryszek (zam. Kolonia Raducka, gm. Osjaków).

W obchodach udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Starosta Wieluński Marek Kieler, Zastępca Wójta Gminy Osjaków Renata Kostrzycka, radni Rady Powiatu w Wieluniu, radni Rady Gminy Osjaków.

Uroczystość uświetnił występ Grupy Śpiewaczej „Raduczanie”.