Gminy Powiatu

 

GMINA BIAŁA
Biała Druga 4b, 98-350 Biała
tel.: 43 841 90 90 tel.: 43 841 90 85
e-mail: gmina@zgwrp.org.pl lub sekretariat@gminabiala.pl
BIP: www.biala.finn.pl
strona internetowa: www.gminabiala.pl

 

GMINA CZARNOŻYŁY
Czarnożyły 48, 98-310 Czarnożyły
tel.: 48 43 841 68 05
e-mail: ug@bip.czarnozyly.pl
BIP: www.bip.czarnozyly.pl
strona internetowa: www.czarnozyly.pl

 

GMINA KONOPNICA
ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica
tel.: 43 842 44 19, 43 842 44 91, 43 842 44 98 
e-mail: urzad@konopnica.pl, ug_konopnica@post.pl 
BIP: www.konopnica.finn.pl
Strona internetowa: www.konopnica.pl

 

GMINA MOKRSKO
Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko
tel.: 43 886 32 77; 43 886 32 88
e-mail: urzad@mokrsko.pl
BIP: www.bip.mokrsko.akcessnet.net/
Strona internetowa: www.mokrsko.pl

 

GMINA OSJAKÓW
Osjaków, ul. Targowa 26, 98-320 Osjaków
tel.: 43 842 33 91
e-mail: sekretariat@osjakow.pl
BIP: www.osjakow.bip.net.pl
strona internetowa: www.osjakow.pl

 

GMINA OSTRÓWEK
Ostrówek 115, 98-311 Ostrówek
tel. 43 841 50 23
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl
BIP: www.ostrowek.bip.gmina.pl
strona interentowa:www.ostrowekgmina.pl

 

GMINA PĄTNÓW
Pątnów 48, 98-335 Pątnów
tel. 43 886 52 20
e-mail: gmina@patnow.pl
BIP: www.patnow.biuletyn.net
Strona internetowa: www.patnow.pl

 

GMINA SKOMLIN
ul. Trojanowskiego 1, 98-346 Skomlin
tel.: 43 886 44 77;  43 886 44 78
e-mail: sekretariat@skomlin.pl
B
IP: www.bip.skomlin.akcessnet.net
Strona internetowa: www.skomlin.pl

 

GMINA WIERZCHLAS
ul. Szkolna 7, 98-324 Wierzchlas
tel.: 43 88 66 110 - 113
e-mail: sekretariat@wierzchlas.pl
BIP: www.wierzchlas.biuletyn.net
Strona internetowa: www.wierzchlas.pl

 

GMINA WIELUŃ
Plac Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń
tel.: 43 886 02 34
e-mail: sekretariat@um.wielun.pl
B
IP: www.bip.um.wielun.pl
Strona internetowa: www.um.wielun.pl

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 3 sierpnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.