I Sesja VII Kadencji Rady Powiatu w Wieluniu

Dodano: 07 maja 2024

I Sesja VII Kadencji Rady Powiatu w Wieluniu

W dniu 6 maja 2024 roku pierwszą  sesję Rady Powiatu w Wieluniu prowadziła radna Grażyna Ryczyńska. W sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu w trakcie trwania obrad radni VII kadencji Rady Powiatu w Wieluniu złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wybrali przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu oraz dwóch wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Wieluniu, starostę wieluńskiego, wicestarostę wieluńskiego, a także członków Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Z dwóch kandydatów (Andrzej Stępień-PSL i Jarosław Rozmarynowski-(Łączy Nas Wieluń) zgłoszonych do pełnienia funkcji przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu, stosunkiem głosów 12 do 7 w głosowaniu tajnym rada wybrała radnego Andrzeja Stępnia-(PSL).

Wybór wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu był bardzo podobny. W głosowaniu tajnym na pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Wieluniu, radni wybrali radną Joannę Kałdońską-(PIS) oraz Grażynę Ryczyńską-(PSL).

Kolejnym punktem obrad był wybór starosty wieluńskiego. Decyzją radnych na pełnienie funkcji starosty wieluńskiego w kanencji 2024-2029 wybrany został radny Maciej Bryś, którego poparło 12 z 19 radnych, natomiast kontrkandydat - ustępujący starosta wieluński Marek Kieler uzyskał 7 głosów poparcia.

Wybór wicestarosty i nowego zarządu to kolejny punkt nad którym obradowano. Kandydatów do pełnienia tych funkcji zgłasza wybrany starosta wieluński. Do pełnienia funkcji wicestarosty w kadencji 2024-2029 zgłosił kandydaturę radnego Krzysztofa Dziuby-(PIS), na członków zarządu kandydatury radnych: Łukasza Dybki-(PIS), Jakuba Jurdzińskiego-(PiS) i Piotra Kędzi-(PSL). Wszystkie zgłoszone kandydatury po przegłosowaniu w głosowaniu tajnym zostały wybrane więksością głosów.

Po zakończeniu pierwszej sesji Rady Powiatu w Wieluniu, radni wyszli przed budynek Starostwa Powiatowego w Wieluniu, gdzie radni VII kadencji Rady Powiatu w Wieluniu i członkowie Zarządu Powiatu w Wieluniu zapozowali do wspólnej historycznej fotografii.