Dotacja celowa dla SP ZOZ w Wieluniu

Dotacja dla wieluńskiego szpitala

Powiat Wieluński pozyskał dotacje celową w wysokości 293 795,52 zł przeznaczoną na sfinansowanie nakładów na inwestycję związaną z działalnością szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa łódzkiego, tj. na zadanie pn.

Sfinansowanie sprzętu i wyposażenia medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.

Wysokość dotacji celowej

Całkowita wartość projektu: 293 795,52 zł.

Dotacja celowa: 293 795,52 zł.

Zakupione wyposażenie

W ramach zadania zakupiono: lampę operacyjną, aparat USG, skaner naczyń krwionośnych, wideolaryngoskop z torem wizyjnym oraz stół zabiegowy.

Pliki do pobrania

pobierz tablica_fundusze_60_40.pdf