Kierownictwo

Marek Kieler
Starosta Wieluński
Krzysztof Dziuba
Wicestarosta Wieluński
Przemysław Krężel
Skarbnik
Dorota Krajcer
Sekretarz Powiatu