Komisje

1. Komisja Budżetu, Zdrowia i Gospodarki

Skład komisji:

1. Agnieszka Wasińska - przewodnicząca komisji

2. Sebastian Jasiński - z-ca przewodniczącego komisji

3. Waldemar Borczyk - członek komisji

4. Łukasz Dybka - członek komisji

5. Joanna Kacała - członek komisji

6. Grzegorz Mielczarek - członek komisji

7. Krzysztof Sola - członek komisji

8. Andrzej Stępień - członek komisji

9. Henryk Wojcieszak - członek komisji

Andrzej Łebek - członek komisji do 15 kwietnia 2021 r.

Więcej informacji

 

2. Komisja Edukacji i Bezpieczeństwa

Skład komisji

1. Robert Grabowski - przewodniczący Komisji

2. Grzegorz Mielczarek - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Damian Pęcherz - członek komisji od 14 stycznia 2022 r.

4. Andrzej Jażdżyk - członek komisji

5. Jakub Jurdziński - członek komisji

Grzegorz Jankowski - członek komisji do 4 grudnia 2021 r.

Więcej informacji

 

3. Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

1. Andrzej Jażdżyk - przewodniczący Komisji

2. Grażyna Ryczyńska - wiceprzewodniczący Komisji

3. Alina Błach - członek komisji

4. Waldemar Borczyk - członek komisji

5. Robert Grabowski - członek komisji

Więcej informacji

 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

1. Waldemar Borczyk - przewodniczący komisji

2. Józef Kowal - wiceprzewodniczący Komisji

3. Robert Grabowski - członek komisji

4. Sebastian Jasiński - członek komisji

Więcej informacji