Komisje

1. Komisja Budżetu, Zdrowia i Gospodarki

Skład komisji:

1. Henryk Wojcieszak - przewodniczący komisji

2. Sebastian Jasiński - z-ca przewodniczącego komisji

3. Waldemar Borczyk - członek komisji

4. Łukasz Dybka - członek komisji

5. Joanna Kacała - członek komisji

6. Andrzej Łebek - członek komisji

7. Grzegorz Mielczarek - członek komisji

8. Krzysztof Sola - członek komisji

9. Andrzej Stępień - członek komisji

Więcej informacji

 

2. Komisja Edukacji i Bezpieczeństwa

Skład komisji

1. Grabowski Robert - przewodniczący Komisji

2. Grzegorz Mielczarek - z-ca przewodniczącego Komisji

3. Grzegorz Jankowski - członek komisji

4. Andrzej Jażdżyk - członek komisji

5. Jakub Jurdziński - członek komisji

Więcej informacji

 

3. Komisja Rewizyjna

Skład komisji:

1. Andrzej Jażdżyk - przewodniczący Komisji

2. Grażyna Ryczyńska - wiceprzewodniczący Komisji

3. Alina Błach - członek komisji

4. Waldemar Borczyk - członek komisji

5. Robert Grabowski - członek komisji

Więcej informacji

 

4. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Skład komisji:

1. Waldemar Borczyk - przewodniczący komisji

2. Józef Kowal - wiceprzewodniczący Komisji

3. Robert Grabowski - członek komisji

4. Sebastian Jasiński - członek komisji

Więcej informacji

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 10 sierpnia 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.