Komunikaty

Zamknięcie punktu konsultacyjnego

Zamknięcie punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze"

W ramach działań zapobiegawczych niekontrolowanemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki w Łodzi informuje o zamknięciu z dniem 17.03.2020 r. Punktu Konsultacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieluniu do odwołania.

Zapraszamy do kontaktów e-mail: doradztwo@wfosigw.lodz.pl lub telefonicznego: 42 208 20 91

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Tymczasowe zawieszenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Zawiesza się działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wieluńskiego od dnia 12.10.2020 r. do odwołania.

Informacja o szczepieniach przeciw COVID-19

Informacja o szczepieniach przeciw COVID-19

Starostwo Powiatowe w Wieluniu informuje, że przy współpracy z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Wieluniu oraz Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej „BOMED” w Wieluniu, z dniem 04.05.2021 r. uruchamia Powszechne Punkty Szczepień na terenie powiatu wieluńskiego.

Odwołanie ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego

Odwołanie ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego

Z dniem 4 maja 2021 r. odwołuje się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu. Jednocześnie zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną i telefoniczną. 

Obwieszczenie nr 13/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2021 r.

Obwieszczenie nr 13/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2021 r.

Obwieszczenie nr 13/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego.

Kwalifikacja wojskowa w 2021 r. na obszarze województwa łódzkiego odbędzie się w okresie od 1 czerwca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. oraz w okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 r., od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych.

W powiecie wieluńskim kwalifikacja wojskowa odbędzie się od 4 października do 12 listopada 2021 r. w godzinach 9:00 - 16:00 w lokalu przy ul. Piłsudskiego 6.

Pełna treść obwieszczenia do pobrania na dole.

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego od 25.01.22 r. do 28.02.22 r.

Zmiany w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego od 25.01.22 r. do 28.02.22 r.

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 25 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r.

Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.

Poniżej wykaz telefonów.

Informujemy, że w kontakcie z urzędem można korzystać z:

ePUAP ( /1017/skrytka ),
Elektronicznej Skrzynki Podawczej (pzwielun.peup.pl ),
oraz adresu mailowego (starostwo@powiat.wielun.pl ).

 telefonicznie:

Wydział Architektury i Budownictwa: 43 843 79 08, 843 79 09, 843 79 12, 843 79 15, 843 79 43, 843 79 47

 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji: 43 843 79 16, 843 79 49, 843 79 36, 843 79 45, 843 79 58 

Wydział Finansowo-Księgowy 43 843 79 41, 843 79 13 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

Ewidencja gruntów i budynków: Gminy: Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Osjaków, Skomlin - 43 843 79 07 

Gminy: Wieluń obszar miejski, Wieluń obszar wiejski, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas -  43 843 79 20

 Wypis i wyrys z operatu ewidencyjnego - 43 843 79 21 

Sprawy gospodarki nieruchomościami - 43 843 79 56

Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wieluniu - 43 843 39 19

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:

rejestracja pojazdów - 43 843 79 28, 843 79 55 

prawa jazdy - 43 843 79 27 

wyrejestrowanie pojazdów, zgłaszanie zbycia pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych - 43 843 79 57

Wydział Organizacyjno-Prawny i Nadzoru: 43 843 79 14

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa: 43 843 79 29 

Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych: 43 843 79 44

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 43 843 79 31, 843 79 52, 843 79 26 

 

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów

Zarząd Powiatu w Wieluniu ogłasza konkursy w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska:

Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieluniu,
Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu,
Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wieluniu,
Dyrektora Międzyszkolnej Bursy w Wieluniu.