LXXX sesja Rady Powiatu w Wieluniu

Dodano: 24 kwietnia 2024

LXXX sesja Rady Powiatu w Wieluniu

W poniedziałek 22 kwietnia 2024 roku po raz ostatni w sali 101 w budynku Starostwa Powiatowego w Wieluniu zebrali się radni Rady Powiatu w Wieluniu VI Kadencji. W pierwszej części sesji - uroczystej, Starosta Wieluński Marek Kieler podsumował ostatnie lata pracy Rady oraz działania jakie zostały podjęte w minionej kadencji, a następnie podziękował m.in.: radnym, dyrektorom jednostek, służbom, strażom, naczelnikom i pracownikom Starostwa Powiatowego za dobrą współpracę w minionych latach. Na koniec tej części sesji wspólnie: Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu Krzysztof Owczarek, Starosta Wieluński Marek Kieler i Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba wręczyli podziękowania, upominki i kwiaty radnym mijającej kadencji.