Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na 2021 r.

Dodano: 17 grudnia 2021

Plik, który znajduję się poniżej do pobrania zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów. Dane obejmują informację o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalnosci oraz kryteriach dostępu do usługi. Wykaz zawiera również krajowe infolinie tematyczne i inne formy porad świadczone za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.