Nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty Śp. Pawłowi Packiemu

Dodano: 14 stycznia 2021

Nadanie tytułu honorowego Profesora Oświaty Śp. Pawłowi Packiemu

W dniu 13 stycznia 2021 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer wręczył honorowy tytuł Profesora Oświaty, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej, żonie Pawła Packiego, Kamili Packiej.

Swoimi wspomnieniami o nauczycielu geografii podzielili się w wystąpieniach dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki Zbigniew Wiśniewski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik oraz Starosta Wieluński Marek Kieler.

Śp. Paweł Packi był nauczycielem, który z zapałem podchodził do swojego zawodu. Organizował i przygotowywał młodzież m.in. do Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Wiedzy o Turystyce, Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego. Z jego inicjatywy w szkole obchodzono Dzień Języka Ojczystego oraz powstał Szkolny Turniej Debat Oksfordzkich.

Na ręce Kamili Packiej został również wręczony medal za wielokrotny udział w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym na Zamku Golubskim.

W uroczystości na  auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki oprócz żony Pawła Packiego wzięli udział: Łódzki Kurator Oświaty Waldemar Flajszer, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi  z siedzibą w Sieradzu Cezariusz Mostowski, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki Zbigniew Wiśniewski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Dariusz Kowalczyk, Profesor Oświaty Zenona Stojecka (pierwszy nauczyciel I LO odznaczony honorowym tytułem), delegacja nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego, delegacja samorządu uczniowskiego oraz olimpijczyków, których Pan Paweł Packi w ubiegłym roku szkolnym przygotowywał do olimpiady geograficznej.