Nagroda Sejmiku Woj. Łódzkiego dla Powiatowej Biblioteki Publicznej

Dodano: 16 grudnia 2021

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury to prestiżowe wyróżnienie, przyznawane za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Intencją przyznania nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego, jest potrzeba uhonorowania twórców, artystów, wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami oraz przyczyniają się do dynamizowania życia kulturalnego i kształtowania tożsamości regionalnej. Laureatami zostało 28 podmiotów, 10 twórców indywidualnych, 7 zespołów i kapel, 5 związków i stowarzyszeń, 4 orkiestry, biblioteka, oraz muzeum wśród tego grona znalazła się Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieluniu.

źródło: https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/nagroda?fbclid=IwAR2EJon2i_j9fD9DaX5acHlYV71_00UEE0Hc74hQR9Q3sE1Zq9LvkPVoo3c