Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań zlecanych przez Powiat

Dodano: 22 kwietnia 2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji w 2024 r. zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.