Podpisanie porozumienia pomiędzy samorządami

Dodano: 15 marca 2023

Podpisanie porozumienia pomiędzy samorządami

14 marca 2023 roku doszło do podpisania porozumienia pomiędzy dwunastoma samorządami dotyczącego strategii rozwoju ponadlokalnego. Strategia ma ułatwić przede wszystkim pozyskiwanie funduszy na przedsięwzięcia wykraczające poza obszar jednej gminy.

Do strategii rozwoju ponadlokalnego na lata 2023-2030 przystąpiło 12 samorządów. Strategia rozwoju ponadlokalnego pogłębi współpracę między samorządami powiatowym i gminnymi, a mianowicie gminami powiatu wieluńskiego i gminą Działoszyn, która także przystąpiła do porozumienia. Wspólna strategia ma ułatwić podejmowanie inicjatyw wykraczających poza terytorium jednej gminy, np. budowa ścieżek rowerowych.

Starosta Wieluński Marek Kieler w swojej wypowiedzi podkreślił, że zintegrowana strategia rozwoju to podstawowe narzędzie zarządzania rozwojem terytoriów, jest  dokumentem wprowadzonym w wyniku reformy zmierzającej do pełnego zintegrowania zarówno procesu, jak i dokumentów planistycznych w Polsce. Narzędzie to powstało z myślą o gminach sąsiadujących, powiązanych ze sobą funkcjonalnie, które posiadają wspólne, uzupełniające się lub współzależne cele rozwojowe i chcą razem realizować politykę rozwoju w granicach swoich terytoriów. Strategia rozwoju ponadlokalnego jest dokumentem zintegrowanym łączącym ze sobą sferę społeczną, gospodarczą i przestrzenną.