Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Do zadań Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego należy:

  1. Opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
  2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art.4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. Wyrażanie opinii wsprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu

Skład Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu na kadencję w latach 2023-2026:

1. Dziuba Krzysztof- przedstawiciel Rady Powiatu w Wieluniu
2. Grabowski Robert - przedstawiciel Rady Powiatu w Wieluniu
3. Kalemba Małgorzata - przedstawiciel Fundacji Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin "Bursztynek"
4. Kluska Waldemar - przedstawiciel Stowarzyszenia "Tacy Sami"
5. Patyk Marek - przedstawiciel Fundacji Młodzi Propagują Sztukę
6. Zbigniew Rybczyński – przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Wielunia
7. Skotnicka-Fiuk Joanna - przedstawiciel Stowarzyszenia "Łączy nas Wieluń"
8. Tomczyk Karol - przedstawiciel Fundacji "MADE IN WIELUŃ"
9. Urbaniak-Kopczyńska Grażyna - przedstawiciel Stowarzyszenia osób z problemem choroby nowotworowej i ich rodzin "PO PROSTU ŻYJ!"
10. Urbańska-Golec Elżbieta – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Wieluniu
11. Wojcieszak Henryk – przedstawiciel Zarządu Powiatu w Wieluniu

Kontakt

 ngo.wielun@gmail.com