Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E

Dodano: 14 czerwca 2022

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E

Została zakończona przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina odc. Drobnice-Raduczyce
i Dębiec -Niemierzyn na długości 10,104 km

Przebudowa drogi wykonywana została na terenie dwóch Gmin Osjaków i Ostrówek. Długość całej przebudowy to: 10,104 km. Wartość zadania: 7.211.899,49 zł. Dofinansowanie: 5.048.329,00 zł - 70%. Wkład własny: 2.163.570,49 zł ( Powiat Wieluński i Gminy). Wniosek złożony do Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W uroczystości otwarcia drogi wzięli udział przedstawiciele władz rządowych i samorządowych oraz środowisk lokalnych.
Zakres wykonanych prac:
A. ( odcinek Drobnice -Raduczyce )
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- roboty ziemne
- konstrukcja drogi
- pobocza z destruktu bitumicznego
- perony przystankowe
- oznakowanie
- roboty inne

B. ( odcinek Dębiec -Niemierzyn)
- roboty rozbiórkowe i przygotowawcze
- roboty ziemne
- konstrukcja drogi
- pobocza z destruktu bitumicznego
- perony przystankowe
- oznakowanie
- roboty inne.