Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodano: 24 maja 2024

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań zlecanych przez Powiat Wieluński do realizacji organizacjom pozarządowym z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych