Rządowy Fundusz Polski Ład

Przebudowa drogi na odcinku o łącznej dł. 3,265 km. Przebudowa obejmuje m.in. poszerzenie nawierzchni jezdni, wykonanie chodników, poboczy, odwodnienia, zjazdów na posesje, budowę zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań poprzez zmianę geometrii, przejścia dla pieszych, urządzenia BRD, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo użytkowników oraz płynność ruchu, zmniejszy koszty utrzymania, czas dojazdu do nieruchomości i zużycie paliwa.

Całkowita wartość zadania wynosi: 9.994.062,39 zł