Służby, inspekcje i straże

Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu
ul. Warszawska 22a, 98-300 Wieluń
tel.: 47 845 52 12
e-mail: komendant@wielun.ld.policja.gov.pl
strona internetowa: www.wielun.policja.gov.pl

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wieluniu
ul. Wodna 1, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 44 23 
e-mail: kppsp19@straz.lodz.pl 
strona internetowa: www.straz.wielun.pl/psp/

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Wieluniu
ul. Andrzeja Struga 1, 98-300 Wieluń
tel.: 43 842 79 14
strona internetowa: www.pinb.wielun.pl/

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wieluniu
ul. Kolejowa 63, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843 36 49 
e-mail: wielun.piw@wetgiw.gov.pl
strona internetowa: http://piw.wielun.pl/

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemilogiczna w Wieluniu
ul. POW 14, 98-300 Wieluń
tel.: 43 843-39-21 
strona internetowa: http://www.pssewielun.pl/
TELEFON ALARMOWY : 509 876 857

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 3 sierpnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.