Spotkanie "Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem"

Dodano: 09 lipca 2020

Spotkanie

Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber i Starosta Wieluński Marek Kieler zorganizowali w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu spotkanie pod tytułem „Wsparcie dla biznesu w Łódzkiem”

Przedsiębiorcom informacji na temat forma wsparcia udzielał Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Kamil Jeziorski oraz Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorcy Łukasz Stajuda.

Zostały omówione następujące działania jakie zostały podjęte w walce ze skutkami epidemii COVID-19:

  • wsparcie finansowe na pracownika powyżej 2 000 zł dla dużych, średnich i małych firm,
  • mikropożyczki do 5 000 zł,
  • pomoc dla samozatrudnienia powyżej 2 000 zł,
  • refundacja kosztów wynagrodzeń,
  • pożyczka płynnościowa (oferowana przez ŁARR),
  • dotacje na innowacje w MŚP,
  • dotacje na cele obrotowe.

Udział w spotkaniu wzięli: Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Edward Kiedos, Starosta Wieluński Marek Kieler i Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba.

Więcej informacji na stronie www.biznes.lodzkie.pl