Uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wieluniu

Dodano: 20 marca 2023

Uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wieluniu

W sobotę, 18 marca 2023 roku, nastąpiło uroczyste otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wieluniu.

W wydarzeniu udział wzięli m. in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Martyniak, Dyrektor Centrum Informacyjnego Rządu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasz Matynia, Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Starosta Wieluński Marek Kieler, Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba, Skarbnik Powiatu Wieluńskiego Przemysław Krężel, a także Dyrektor SP ZOZ w Wieluniu Anna Freus, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Wojciech Ordon, Członkowie Zarządu Powiatu w Wieluniu, Radni Rady Powiatu w Wieluniu, przedstawiciele lokalnych samorządów, personel medyczny oraz zaproszeni goście.

Lokalizacja SOR

Szpitalny Oddział Ratunkowy został przeniesiony do centralnej części szpitala, blisko pracowni RTG i TK oraz kluczowych szpitalnych oddziałów. Nowy oddział ratunkowy, tak jak do tej pory, będzie zajmował się udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej polegającej na wstępnej diagnostyce oraz podejmowaniem leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przyjęcia pacjentów na nowym Szpitalnym Oddziale Ratunkowym będą możliwe już od 21 marca 2023 roku.