Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu