Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

Utworzenie pracowni zrealizowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Nasze ekologiczne pracownie"

Zadanie : Utworzenie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu

Wartość ogólna zadania : 48 949,99 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi :dotacja w kwocie 46 499,99 zł

Opis zadania :

W Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu powstała nowa pracownia ekologiczna, której celem jest podniesie poziomu wiedzy, umiejętności i świadomości przyrodniczo – ekologicznej uczniów. Sala będzie wykorzystywana podczas zajęć z geografii, z przedmiotów zawodowych dla klas o profilu technik usług turystycznych oraz z przedstawicielami organizacji ekologicznych.

Zakupione elementy wyposażenia ekopracowni, pomoce dydaktyczne i sprzęt audiowizualny i komputerowy pozwolą na realizację zajęć w aktywny, doświadczalny sposób. Podczas zajęć uczniowie będą pozyskiwali informacje o stanie środowiska, co wpłynie pozytywnie na kształtowanie postaw proekologicznych, cechujących się odpowiedzialnością za lokalny stan środowiska.

Link do strony: www.zainwestujwekologie.pl