Wizyta Kuratora Oświaty w Łodzi w placówkach oświatowych w powiecie wieluńskim

Dodano: 14 stycznia 2021

Wizyta Kuratora Oświaty w Łodzi w placówkach oświatowych  w powiecie wieluńskim

W dniu 13 stycznia 2021 roku po części oficjalnej wręczenia honorowego tytułu Profesora Oświaty nadanemu zmarłemu Pawłowi Packiemu Łódzki Kurator Oświaty wraz z Dyrektorem Delegatury w Sieradzu Cezariuszem Mostowskim odwiedzili kilka placówek oświatowych z terenu powiatu.

Oprócz I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, w którym odbywała się uroczystości, przedstawiciele kuratorium odwiedzili Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu, Zespół Szkół nr 2 w Wieluniu oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Gromadzicach.

Po każdej placówce oświatowej oprowadzał dyrektor danej jednostki wraz z Starostą Wieluńskim Markiem Kielerem, Wicestarostą Wieluńskim Krzysztofem Dziubą i Naczelnikiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Zenonem Kołodziejem

Łódzki Kurator Oświaty i Dyrektor Delegatury w Sieradzu mogli zapoznać się z bazą edukacyjną, jaką mają do dyspozycji uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół nr 2, jak również jaką infrastrukturę mają do dyspozycji uczniowie ze szczególnymi potrzebami w Zespole Szkół Specjalnych w Wieluniu i Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Gromadzicach.