Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

  Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Więcej informacji.