Wydziały i Biura

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału - Arleta Dobkowska,
tel. 43 843 79 15, fax. 43 843 42 63
e-mail: ab@powiat.wielun.pl


Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji
Naczelnik Wydziału - Zenon Kołodziej ,
tel. 43 843 79 17, tel/fax 43 843 79 16
e-mail: ek@powiat.wielun.pl


Samodzielne Stanowisko do Spraw Promocji Powiatu i Informacji
Inspektor - Elżbieta Caban
tel. 43 843 79 58
e-mail: ecaban@powiat.wielun.pl


Wydział Finansowo - Księgowy
Naczelnik Wydziału - Aneta Sularz,
tel. 43 843 79 13, fax. 43 843 42 63
e-mail: fn@powiat.wielun.pl


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik Wydziału - Waldemar Pęcherz,
tel. 43 843 79 21, fax 43 843 42 63
e-mail: gn@powiat.wielun.pl

Samodzielne Stanowisko do Spraw Ewidencji Gruntów i Budynków (stanowisko wieloosobowe):
1. Gminy: Biała, Czarnożyły, Mokrsko, Ostrówek, Osjaków, Skomlin - tel. 43 843 79 07,
2. Gminy: Wieluń obszar miejski, Wieluń obszar wiejski, Konopnica, Pątnów, Wierzchlas - tel. 43 843 79 20,
3. Wypis i wyrys  z operatu ewidencyjnego- tel. 43 843 79 21,

Samodzielne Stanowisko do Spraw Gospodarki Nieruchomościami (stanowisko wieloosobowe) - tel. 43 843 79 56,

Oddział Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
Kierownik - Robert Matczak, tel. 43 843 39 19, e-mail: odgik@powiat.wielun.pl

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
Naczelnik Wydziału - Maciej Bryś,
tel. 43 843 79 38, lub 43 843 79 28, 43 843 79 57, 43 843 79 27 fax. 43 843 42 63
e-mail: kd@powiat.wielun.pl

Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa
Inspektor - Wojciech Panek, tel. 43 843 79 29
Inspektor - Aleksandra Fajga, tel. 43 843 79 33, 843 15 01
e-mail: pczk@powiat.wielun.pl

Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych
Kierownik - Patrycja Świtalska, tel. 43 843 79 44
e-mail: oz@powiat.wielun.pl

Wydział Organizacyjno - Prawny i Nadzoru
Naczelnik Wydziału - Dorota Krajcer
tel. 43 843 79 23, fax. 43 843 42 63
e-mail: on@powiat.wielun.pl

Biuro Rady i Zarządu
Inspektor - Agnieszka Krysiak, Paulina Bednik
tel. 43 843 79 22, fax. 43 843 42 63
e-mail: brp@powiat.wielun.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Inspektor - Anna Zychla
tel. 43 843 79 54, fax. 43 843 42 63
e-mail: azychla@powiat.wielun.pl

Biuro obsługi osób z niepełnosprawnością
Osoba do kontaktu - Paulina Borkowska ,
e-mail: mdereniowska@powiat.wielun.pl, tel. 43 843 79 34.

Biuro Radców Prawnych,
Radca prawny: Beata Zając, Eliza Michalska-Kowalczyk
tel. 43 843 79 51
e-mail: starostwo@powiat.wielun.pl

Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Naczelnik Wydziału - Alicja Dudaczyk
tel. 43 843 79 52, fax. 43 843 42 63,
e-mail: rs@powiat.wielun.pl