Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Wieluniu został powołany Uchwałą Nr 1/7/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w saprawie wyboru Starosty Wieluńskiego i Uchwałą Nr 1/9/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Skład osobowy Zarządu Powiatu

1. Marek Kieler Starosta Wieluński
2. Krzysztof Dziuba  Wicestarosta Wieluński
3. Andrzej Łebek Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
4. Łukasz Dybka Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
5. Jakub Jurdziński Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 3 sierpnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.