Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu w Wieluniu został powołany Uchwałą Nr 1/7/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w saprawie wyboru Starosty Wieluńskiego i Uchwałą Nr 1/9/18 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wicestarosty Wieluńskiego i pozostałych członków Zarządu Powiatu w Wieluniu.

Skład osobowy Zarządu Powiatu

1. Marek Kieler Starosta Wieluński
2. Krzysztof Dziuba  Wicestarosta Wieluński
3. Andrzej Łebek Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
4. Łukasz Dybka Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
5. Jakub Jurdziński Członek Zarządu Powiatu w Wieluniu

 

  Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Więcej informacji.