październik


W Starostwie Powiatowym w Wieluniu, 27 października 2016 r.  odbyło się spotkanie Społecznej Powiatowej Rady Związków Kombatanckich przy Staroście Wieluńskim. Celem spotkania było omówienie zbliżających się Powiatowych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Osjakowie. Udział wzięli Prezesi Związków Kombatanckich RP i Byłych Więźniów Politycznych z koła Wieluń, Czarnożyły, Mokrsko i Skomlin, Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP od. Wieluń, Związek Sybiraków koło w Wieluniu oraz Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Wieluniu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

22 października 2016 r. - Jubileusz 40. lecia Gminnego Ośrodka Kultury w Ostrówku i Zespołu Ludowego "Ostrowiacy"

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

22 października 2016 r. - Uroczystość 10. rocznicy nadania Zespołowi Szkół Samorządowych imienia Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 21.10.2016 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Wieluniu odbył się koncert chóru i zespołu muzyki dawnej z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu pn. "Zaprosiłeś mnie do kina". Podczas koncertu można było posłuchać muzyki filmowej w wykonaniu wychowanków PMDKiS z którymi pracuje pan Jakub Jurdziński - pomysłodawca i główny organizator koncertu, przy akompaniamencie pana Zbigniewa Szpikowskiego. Gratulujemy wykonawcom i życzymy dalszych udanych koncertów.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Tekst: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

20 października 2016r. z rąk Wicewojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka oraz Łódzkiego Kuratora Oświaty Grzegorza Wierzchowskiego nauczciele i pracownicy z placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wielunski  otrzymali medale i odznaczenia.
 

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowane zostały: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu: Pani Wiesława Fronczak, Bożena Plaszczyk. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu: Pan Mirosław Szymala. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu: Pan Daniel Przywojski, Pani Roberta Jakubowska, Joana Pelucha. Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu: Pani Grażyna Dudzińska, Anna Skoczylas.

Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu: Pani Mariola Jureńczyk. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu: Pani Joanna Jakubczyk, Pan Zbigniew Ostenda, Jacek Spodzieja. Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Gromadzicach: Pani Marlena Zagrodnik.

Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę: Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu: Pani Aneta Włodarczyk. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Pani Barbara Puchała.

„Medalem Komisji Edukacji Narodowej”: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu: Pani Anna Mazur. II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu: Pani Bożena Perek. Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu: Pan Zygmunt Boryczka, Pani Maria Kruk, Maria Wilk. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna: Pani Danuta Kryściak Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu: Pan Zbigniew Szpikowski.

Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej: Pan Andrzej Lach Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gromadzicach.

Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi: Pani Urszula Nąckiewicz pedagog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu, Pan Jakub Jurdziński -nauczyciel Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

15 października 2016 r. - Konferencja naukowa Konopnica - Nasze dziedzictwo

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 13 października 2016 r. odbyła się Powiatowa uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu. Wydarzenie było doskonałą okazją do przekazania kadrze pedagogicznej podziękowań i gratulacji za pracę w minionym roku szkolnym 2015/2016. O tym, jak ważnym świętem jest Dzień Edukacji Narodowej, przekonywał Starosta Wieluński Andrzej Stępień.

„Po raz kolejny jesteśmy na czele pod względem zdawalności matur, a nasze wyniki są znacznie lepsze od średniej dla województwa łódzkiego. No i oczywiście szkolnictwo zawodowe, które również jest wzorcowe. Nowe formy nauczania, klasy patronackie, to co się dzieje w szkołach, to są wielkie osiągnięcia. To jest zasługa przede wszystkim kadry dyrektorskiej i nauczycielskiej, którą tu dzisiaj gościmy i za to im dziękujemy.”

Najważniejszą częścią uroczystości było wręczenie nagród nauczycielom i pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Wieluński. W tym roku nagrody otrzymali:

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Wieluniu:

1. Pan Dyrektor Zbigniew Wiśniewski,

2. Pani Anna Kędzia,

3. Pani Anna Gorzkowska – Owczarek,

4. Pani Elżbieta Wieloch – Kostrzewa,

5. Pan Bogusław Urwanowicz,

6. Pan Dariusz Gajewski;

II Liceum Ogólnokształcące im. J. Korczaka w Wieluniu:

7. Pani Dyrektor Renata Tatara,

8. Pani Katarzyna Mikulska - Sołtysiak,

9. Pani Alicjia Połowinczak;

Zespół Szkół nr 1 w Wieluniu:

10. Pani Magdalena Gońda,

11. Pani Kamila Jenś,

12. Pani Magdalena Kabała,

13. Pan Grzegorz Kołaczek;

Zespół Szkół nr 2 im. J. Długosza w Wieluniu:

14. Pan Adam Spychala;

Zespół Szkół nr 3 im. M. Kopernika w Wieluniu:

15. Pani Anna Jasińska – Olejnik,

16. Pani Anna Jagieniak – Adamczyk;

Zespół Szkół Specjalnych w Wieluniu:

17. Pani Danuta Kaźmierczuk

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczym w Gromadzicach:

18. Pani Anna Maliszak,

19. Pani Kinga Kozarów,

Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu:

20. Pani Bożena Ceglarska,

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu:

21. Pan Dyrektor Jerzy Nowakowski,

22. Pani Zofia Szpikowska;

Międzyszkolna Bursa w Wieluniu:

23. Pani Dyrektor Barbara Cichecka,

24.Pani Justyna Dworak.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

13 października 2016 r. - Dzień Edukacji Narodowej i otwarcie pracowni komputerowej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka w Wieluniu

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
12 października 2016 r. - Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej zorganizowana przez Polski Związek Nauczycieli w Wileuniu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

 

Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 12 października 2016 r. w Gminie Konopnica uroczyście wręczono dziewięciu parom Medale "Za Długoletnie Pożycia Małżeńskie". Wręczenia dokonał Starosta Wieluński Andrzej Stępień w asyście Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzeja Chowisa, Wójta Gminy Konopnica Grzegorza Turalczyka oraz Sekretarz Gminy Anny Glapy i Przewodniczącego Rady Gminy Konopnica Andrzeja Kałudy. Po części oficjalnej zaśpiewał Zespół "NADWARCIANKI" z Konopnicy.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 16 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  04‑10‑2016 08:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  04‑10‑2016 08:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑10‑2016 11:56:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie