październik


25.10.2018r. w Poddębicach odbyły się Finały Mistrzostw Województwa w sztafetowych biegach przełajowych w ramach Licealiady 2018/19. Powiat wieluński reprezentowali chłopcy z Zespołu Szkół nr 2 i dziewczęta z Zespołu Szkół nr1. Podopieczni Dariusza Fitas i trenerki Agnieszki Kuzyk odnieśli największy sukces w historii występów Zespołu Szkół nr 2 w finałach Licealiady zajmując 2 miejsce !!!! Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe (obfite opady deszczu i porywisty wiatr) organizatorzy skrócili dystans tras biegowych, co było dla nas dużym problemem i wyzwaniem, gdyż zawodnicy przygotowywani byli do zdecydowanie dłuższej trasy. Do ostatniej zmiany ważyły się losy złotego medalu ,który przegraliśmy minimalnie, pozostawiając resztę ekip daleko z tyłu.

Ogromne gratulacje dla całej reprezentacji Zespołu Szkół nr 2 w Wieluniu :
1. Golec Hubert
2. Zajączkowski Rafał
3. Włodarczyk Mateusz
4. Ciupa Dominik
5. Chałupka Mariusz
6. Płóciennik Jakub
7. Modrzejewski Szymon
8. Skupiński Damian
9. Ignasiak Łukasz

Opiekunem drużyny był Dariusz Fitas a trenerką jest Agnieszka Kuzyk.

Reprezentantki Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu zajęły 10 miejsce.

 

Tekst i foto: Dariusz Fitas, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Wieluniu

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
25 października 2018 r.- Powiatowe eliminacje XIII Konkursu Sprawności Fizycznej i Wiedzy o Bezpieczeństwie w ramach Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 17 października 2018 r. w sali nr 101 przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 w Wieluniu odbyła się XLV sesja Rady Powiatu w Wieluniu.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLV sesji Rady Powiatu w Wieluniu.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu w Wieluniu.
5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Wieluniu o pracach zarządu między sesjami Rady Powiatu w Wieluniu.
7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.
8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wieluńskiego na 2019 rok.
9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński za rok szkolny 2017/2018.
10. Informacja o przygotowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu do akcji zimowej w sezonie 2018/2019.
11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
12. Informacja o realizacji inwestycji powiatowych, w tym inwestycji drogowych w 2018 r.
13. Informacja na temat powiatowego zasobu nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Wieluńskiego.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu w Wieluniu i Starosty Wieluńskiego dot. oświadczeń majątkowych złożonych w 2018 r.
17. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2018 r.
18. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Powiatu i komisji Rady Powiatu w 2018 r.
19. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
20. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2018-2028.
21. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.
22. Zamknięcie XLV sesji Rady Powiatu w Wieluniu.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Elżbieta Caban
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
16 października 2018 r. w kościele pw. św. Stanisław BM mszą św. celebrowaną przez ks. proboszcza Janusza Parkitnego rozpoczęły się uroczystości związane z Międzynarodowym Dniem Białej Laski w Wieluniu, a następnie uczestnicy przemieścili się do Spóldzielczego Domu Kultury gdzie nastąpiła druga część uroczystości. Organizatorem uroczystości był Polski Związek Niewidomych Okręg w Łodzi Koło Terenowe w Wieluniu. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Starosta Wieluński Andrzej Stępień, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu w Wieluniu Grażyna Ryczyńska, Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa,  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinnie w Wieluniu Danuta Drutowska.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Zdjęcia: Elżbieta Caban
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
11 października 2018 r. - Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Zdjęcia: Elżbieta Caban
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
9 października 2018 r.- Powiatowa uroczystość podsumowania współzawodnictwa szkół w ramach Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w roku szkolnym 2017/2018
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Elżbieta Caban

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
3 października 2018 r. - "VIII Powiatowy Dzień Walki z Rakiem i VIII Dzień Dawcy Szpiku w Wieluniu"
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  04‑10‑2018 09:51:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  04‑10‑2018 09:51:44
Data ostatniej aktualizacji:
30‑11‑2018 13:35:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie