maj


W dniu 29 maja 2016 r. w Gminie Ostrówek uroczyście wręczono siedemnastu parom Medale "Za Długoletnie Pożycia Małżeńskie":

 1. Michalak Edmund i Wacława

 2. Stangret Bogdan i Maria

 3. Jaźdżyk Waldemar i Wanda

 4. Halamus Wacław i Janina

 5. Dudek Józef i Janina

 6. Grzybowski Janusz i Anna

 7. Mordal Zdzisław i Władysława

 8. Dudek Zygmunt i Danuta

 9. Kuźnik Czesław i Janina

 10. Nowak Zdzisław i Zdzisława

 11. Szczepański Kazimierz i Maria

 12. Tranzewicz Henryk i Krystyna

 13. Majda Bogdan i Helena

 14. Wojtczak Eugeniusz i Maria

 15. Olejnik Czesław i Janina

 16. Śremski Józef i Irena

 17. Gąsior Stanisław i Marianna

oraz jednej listy gratulacyjne:

 1. Walęcki Ryszard i Anna

Wręczenia dokonał Starosta Wieluński Andrzej Stępień w asyście Radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzeja Chowisa, Wójta Gminy Ostrówek Ryszarda Turka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Ostrówek Andrzeja Wojewoda.

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
W dniu 29 maja 2016 r. w ramach organizowanego przez Gminę Wieluń Pikniku Rodzinnego na Sportowo Radni Rady Powiatu w Wieluniu rozegrali mecz w piłkę nożną z Radnymi Rady Miejskiej w Wieluniu. Mecz, jak i cały piknik z powodu pogody odbył się na Hali WOSiR.
Radnych Rady Powiatu reprezentowali: Maciej Bryś, Rafał Dudziński, Robert Grabowski, Grzegorz Jankowski, Jakub Jurdziński, Marek Kieler, Grzegorz Mielczarek.
Natomiast Radnych Rady Miejskiej reprezentowali: Honorata Hreus - Grzelak, Paweł Okrasa, Jan Janik, Wojciech Psuja, Radosław Wojtuniak, Zdzisław Czerniak.
Mecz wygrali radni miejscy wynikiem 3:2.
 
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 23 maja 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu odbył się I Międzynarodowy Konkurs Matematyczno – Fizyczny imienia Iwony Nosal – Nowikow i Kazimierza Czaplińskiego. W konkursie oprócz uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych, wystartowali uczniowie z łotewskiego Grobina, Kijowa na Ukrainie oraz dwóch szkół z Chorwacji. Językiem obowiązującym na konkursie był angielski.
Przed rozpoczęciem konkursu młodzież spotkała się ze Starostą Wieluńskim Andrzejem Stępniem.

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
Najlepszy wśród uczniów I LO okazał się Kacper Kula.
Wśród uczniów zagranicznych najlepszy okazał się Maksym Maisak z Ukrainy, a wśród uczniów pozostałych wieluńskich szkół zwyciężył Adam Rabenda.
 
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

23 maja 2016 r. - Spotkanie informacyjno-sprawozdawcze Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Wieluniu

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
 
Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 20 maja 2016 r. przemarszem pocztów sztandarowych i samorządowców do kościoła pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęły się uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Msze św. w intencji samorządów Powiatu Wieluńskiego i Gminny Wieluń koncelebrowali ks. Prałat senior Marian Stochniałek, ks. kanonik Lech Dębski, Ks. kanonik Jarosław Boral i ks. Piotr Kamiński. Po uroczystej mszy św. duchowieństwo, samorządowcy złożyli i zapalili znicz pod pomnikiem Świętego Jana Pawła II. Na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

W tym uroczystym dniu dla samorządu powiatowego, również odbyła się XX sesja Rady Powiatu w Wieluniu. Podczas której Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Marian Fita wręczył nagrodę Samorządowiec - Spółdzielca Sekretarzowi Powiatu Andrzejowi Chowisowi. Ideą konkursu ”Samorządowiec - Spółdzielca” jest uhonorowanie tych przedstawicieli samorządów terytorialnych, którzy w swej codziennej pracy wspierają ruch spółdzielczy. Warto zaznaczyć, że p. Chowis znalazł się wśród 31 laureatów. Radni Rady Powiatu ponadto na sesji zajmowali się następującymi zagadnieniami:

1. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu w Wieluniu o pracach zarządu między sesjami Rady Powiatu w Wieluniu.
2. Informacja Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu na temat
:a) bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu,
b) roszczeń pacjentów oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z okresu ostatnich 5 lat wraz z uwzględnieniem podjętych działań mających na celu wyeliminowanie błędów w sztuce lekarskiej,
c) podjętych działań przez Dyrekcję Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu w celu poprawy sytuacji w szpitalu, a w szczególności Oddziału Położniczo-Ginekologicznego.
3. Informacja Dyrekcji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu z wykonania rzeczowego i finansowego kontraktu SP ZOZ w Wieluniu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia za 2015 r.
4. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa o działalności Inspekcji na obszarze powiatu wieluńskiego w roku 2015.
5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmian w budżecie powiatu.
6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Wieluniu w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wieluńskiego na lata 2016-2026.
7. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  

 

Foto i tekst: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

18 maja 2016 r. - Dzień Strażaka w Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Wieluniu

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 14 maja 2016 r. odbyła się IX edycja Masowego Biegu Ulicznego "Wieluńska Pętla", który został zorganizowany przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Wieluniu i Gminą Wieluń.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

Zdjęcia i wyniki w poszczególnych kategoriach:

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  


DZIEWCZĘTA

I m– Marta Jajczak - I LO Wieluń
II m – Milena Wróbel - ZS 1 Wieluń
III m– Paulina Rybczyńska - 1 LO Ostrzeszów
IV m – Beata Kurpet - ZS 1 Wieluń
V m – Dominika Strzelczyk - ZSP3 Bełchatów
VI m – Samanta Koprowska - KLO Wieluń

CHŁOPCY

I m – Maciej Krysiak - ZS 1 Wieluń
II m – Marcin Sztuka - II LO Wieluń
III m – Damian Skupiński - ZS 2 Wieluń
IV m – Jacek Mordalski - 1 LO Wieluń
V m – Łukasz Kurpet
VI m – Patryk Środa - ZS 2 Wieluń

SZKOŁY GIMNAZJALNE:

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  

DZIEWCZĘTA

I m – Nicola Pietroń - G. Kobyla Góra
II m – Edyta Nowak - G. Kobyla Góra
III m – Natalia Jarząbek - G. Mokrsko
IV m – Monika Kurpet - G. Mierzyce
V m – Katarzyna Jajczak - G. 1 Wieluń
VI m – Emilia Nowak - G. Kobyla Góra

CHŁOPCY

I m – Grzegorz Dworczyński - G. Mierzyce
II m – Błażej Patyk - G. Biała
III m – Kamil Gałęcki - G. Kobyla Góra
IV m – Rafał Zajączkowski - G. Konopnica
V m – Piotr Sobera - G. Czarnożyły
VI m – Szymon Modrzejewski - G. Czarnożyły

SZKOŁY PODSTAWOWE:

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  

 KLASY IV-VI
DZIEWCZĘTA

I m – Maja Ogrodniczak - SP Osjaków
II m – Nicola Kostrzewa - SP Mokrsko
III m – Gabriela Szczecińska - SP Bieniądzice
IV m – Karolina Maruszewska - SP Osjaków
V m – Maja Rychlik - SP 4 Wieluń
VI m – Karolina Siuda - SP Osjaków

CHŁOPCY

I m – Przemysław Raducki - SP 2 Wieluń
II m – Dawid Zygmunt - SP Osjaków
III m – Krystian Obiegły - SP Konopnica
IV m – Marcin Nowak - SP Konopnica
V m – Jakub Kaczmarek - SP SK Kadłub
VI m – Wojciech Spychała - SP Ożarów

KLASY I-III
DZIEWCZĘTA

I m – Zuzanna Ceglarska - SP Bieniądzice
II m – Anna Zieleniewska - SP 4 Wieluń
III m – Patrycja Antończyk - SP 4 Wieluń
IV m – Wiktoria Kępa - SP Osjaków
V m – Sandra Wzgarda - SP Ostrwek
VI m – Nicola Makos - SP Strugi

CHŁOPCY

I m – Hubert Majchrowski - SP 4 Wieluń
II m – Antoni Raszewski - SP 5 Wieluń
III m – Patryk Maruszewski - SP Osjaków
IV m – Dominik Góra - SP Konopnica
V m – Krystian Sztandera - SP 2 Wieluń
VI m – Mateusz Bednik - SP Bieniądzice

PRZEDSZKOLA

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 

DZIEWCZĘTA

I m – Laura Szczepaniak P -. nr 4 Wieluń
II m – Maria Kurpet - P. Łaszew
III m – Nicola Kaśnicka - P. nr 3 Wieluń
IV m – Antonina Strózik - P. nr 3 Wieluń
V m – Katarzyna Gagatek - P. nr 3 Wieluń
VI m – Maja Szczepańska - P. Biała

CHŁOPCY

I m – Fabian Janus - P. nr 3 Wieluń
II m – Fabian Rzeppa - P. nr 3 Wieluń
III m – Marcel Gońda - P. nr 4 Wieluń
IV m – Maciej Madela - P. nr 3 Wieluń
V m – Miłosz Bednarek - P. nr 4 Wieluń
VI m – Kacper Maniak - P. nr 4 Wieluń

BIEG GŁÓWNY:

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  

KOBIETY

I m – Marta Jajczak – I LO Wieluń
II m – Dominika Włodarczyk – G. nr 1 Wieluń
III m – Strzelczyk Dominika – ZSP 3 Bełchatów
IV m – Milena Wróbel – ZS 1 Wieluń
V m – Magdalena Włodarczyk – Ostrówek
VI m – Katarzyna Jajczak – G. nr 1 Wieluń

MĘŻCZYŹNI

I m – Tomasz Juszczak – Ostrówek
II m – Kamil Magott – Wieluń
III m – Patryk Kusiak
IV m – Grzegorz Dworczyński – G. Mierzyce
V m – Michał Sztuka – 2 LO Wieluń
VI m – Grzeg
orz Stoparek – Wierzchlas

Foto: Paweł Olejnik

Tekst i wyniki: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
13 maja 2016 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się finał XVII Konkursu turystyczno-geograficznego "Poznaj Chorwację". Finał poprzedzony był eliminacjami, które przebiegały w formie testowej i odbyły się 11 maja 2016 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. Spośród 24 osób (uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), które zgłosiły się na konkurs, do puli finałowej zakwalifikowanych zostało 11. Komisja w składzie: Włodzimierz Kałczak - emerytowany dyrektor MDK w Wieluniu, Zofia Szpikowska - wicedyrektor PMDKiS w Wieluniu, Karolina Łasicka - inspektor Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Wieluniu, wyłoniła najlepszą piątkę.
I miejsce zajęła Dominika Wodziak z Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku (Gimnazjum), II miejsce zajęła Paulina Załęcka z I LO im. T. Kościuszki w Wieluniu, III miejsce zajęła Karolina Włodarczyk z Zespołu Szkół Nr 1 w Wieluniu, IV miejsce zajęła Katarzyna Łęgosz z Gimnazjum w Czarnożyłach, V miejsce zajęła Joanna Kluska z Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku (Gimnazjum). Szczegółowy protokół z przebiegu konkursu znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce konkursy.
Gościem finału XVII Konkursu turystyczno - geograficznego "Poznaj Chorwację" był Pan Marijan Barić - Attache Ambasady Republiki Chorwacji w Polsce.
 
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  

Tekst, foto - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Kombatanci, władze samorządowe powiatu i gminy oraz delegacje służb mundurowych i szkół uroczyście uczcili zakończenie II wojny światowej składając kwiaty i zapalając znicz pod wyznaczonymi pomnikami. II wojna światowa trwała od 1 września 1939 roku do 2 września 1945 roku, a w Europie do 8 maja 1945.
Delegacje oddały hołd pod pomnikami:
1. Pomnik nauczycieli Ziemi Wieluńskiej pomordowanych podczas II wojny światowej,
2. Pomnik Rotmistrza Witolda Pileckiego,
3. Głaz z tablicą upamiętniającą bombardowanie miasta 1 września 1939 roku,
4. Pomnik "pogromcom hitleryzmu",
5. Pomnik ofiar bombardowania szpitala pw. Wszystkich Świętych,6. Pomnik Powstańców Śląskich i żołnierzy 1945 r.,
7. Kwatery - żołnierze polscy,
8. Pomnik mjr Władysława Kryka,
9. Pomnik "Kałuża",
10. Dowódca Okręgu AK - Kubalczyk,
11. Pomnik ofiar Zbrodni Katyńskiej.
 
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
 
 

Zdjęcia: Paweł Olejnik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

8 maja 2016 r. druhowie ochotnicy z terenu powiatu wieluńskiego uroczyście świętowali Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Białej. Zbiórka uczestników i zaproszonych gości odbyła się przed Urzędem Gminny Biała skąd przemaszerowano do kościoła pw. Św. Piotra w Okowach. Mszę św. w intencji strażaków koncelebrowali kapelan strażaków Powiatu Wieluńskiego ks. Adam Tkacz oraz ks. dziekan Mirosław Rapcia.
Cześć oficjalna rozpoczęła się od zbiórki pododdziałów oraz złożenia raportu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży RP Staroście Wieluńskiemu dh Andrzejowi Stępniowi przez dh Dariusza Lemana. Po powitaniu gości przez Wójta Gminy Biała Aleksandra Owczarka głos zabrał Prezes Zarządu OP ZOSP RP: „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek” - takie to przesłanie mają druhowie ochotnicy i Państwowej Straży Pożarnej. To przesłanie rycerzy św. Floriana-patrona strażaków. Jesteśmy w okresie, kiedy świętujemy, obchodzimy uroczyście międzynarodowy dzień strażaka. To przesłanie skupia w sobie całą idee funkcjonowania strażaków ochotników i strażaków Państwowej Straży Pożarnej.
Wręczono również odznaczenia resortowe zasłużonym strażakom:
Złoty Znak Związku:
dh Eugeniusz Mak
dh Jan Walczak
Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza:
dh Tadeusz Gagatek
dh Stanisław Jarząbek
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa (odznaczony po raz drugi):
dh Kazimierz Przydacz
Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
 dh Dariusz Leman
dh Zbigniew Kupski
dh Ireneusz Dziuba
Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
 dh Dariusz Nawrot
dh Andrzej Pawlak
dh Robert Przydacz
Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa:
dh Dawid Fronczak

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
 

 

Zdjęcia: Paweł Olejnik
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 14 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Paweł Olejnik
email: polejnik@powiat.wielun.pl tel.:43 843 79 16 fax: 43 843 79 16
, w dniu:  29‑04‑2016 09:57:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl
, w dniu:  29‑04‑2016 09:57:36
Data ostatniej aktualizacji:
07‑06‑2016 11:28:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive