Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim


Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim funkcjonuje
w oparciu o art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500).
Skład Komisji przedstawia się następująco:
1.    Marek Kieler- Starosta Wieluński - Przewodniczący Komisji;
2.    Grzegorz Jankowski - Radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;
3.    Sebastian Jasiński- Radny delegowany przez Radę Powiatu w Wieluniu;
4.    Zbigniew Dąbrowski- Wójt Gminy Mokrsko- osoba  powołana przez Starostę;
5.    Barbara Puchała- Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wieluniu  - osoba  powołana przez Starostę;
6.     Janusz Małyszka - Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w  Wieluniu - osoba powołana przez Starostę;
7.     Adrian Sikora- Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Sieradzu;
8.     kom.  Wiesław Moszyński- przedstawiciel delegowany przez Komendanta Powiatowego       Policji w Wieluniu;
9.    asp. szt. Waldemar Ostrycharz- przedstawiciel delegowany przez Komendanta   Powiatowego Policji  w  Wieluniu.

Do udziału w pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim na kadencję
2019 – 2021 z głosem doradczym powołano:
     - kpt. Tomasza Zgodzińskiego – KP PSP w Wieluniu,
     - Barbarę Sułkowską – Dyrektora Powiatowej Stacja Sanitarno - Epidemiologicznej w Wieluniu,
     - Grzegorza Łuczaka – Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu,
     - Beatę Pilarczyk – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu,
     -Alicję Krzemień - Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Wieluniu,
     - Janusza Atłachowicza- Dyrektora SP ZOZ w Wieluniu,
     - Jarosława Klimasa – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Wieluniu,
     - Wojciecha Panka – przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Obsługę administracyjno - biurową Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wieluńskim zapewnia Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego  
w  Wieluniu.

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksandra Fajga , w dniu:  12‑03‑2019 12:44:48
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl
, w dniu:  12‑03‑2019 12:44:48
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2019 10:27:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive