wrzesień


W dniu 23 września 2019 roku o godzinie 10.00 w sali 101 Starostwa Powiatowego w Wieluniu odbyło się spotkanie które miało na celu podpisanie umów na dofinansowanie przebudowy i remontu dróg na terenie powiatu wieluńskiego. Pieniądze na dofinansowanie pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych. Z ramienia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi umowy podpisywał obecny na spotkaniu wicewojewoda Karol Młynarczyk, w imieniu Powiatu Wieluńskiego podpisali: Starosta Wieluński Marek Kieler oraz Wicestarosta Wieluński Krzysztof Dziuba przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Sławomira Kaftana. Dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi powiatowej NR 4510E WIELUŃ - TOPLIN w miejscowości Mokrsko- 80% dofinansowania.

Wójtowie przy kontrasygnacie skarbników gmin.

Gmina Czarnożyły, Wójt Andrzej Modrzejewski - dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 117456E Wydrzyn - Gromadzice w miejscowości Wydrzyn na działce ewid. Nr.376 - etap III – 50% dofinansowania.

Gmina Konopnica, Wójt Grzegorz Turalczyk - dofinansowanie dotyczy remontu drogi gminnej KONOPNICA- SABINÓW - 70% dofinansowania.

Gmina Mokrsko, Wójt Zbigniew Dąbrowski - dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 117063E w miejscowości Mokrsko - 75% i przebudowy drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka -75% dofinansowania.

Gmina Osjaków, Wójt Jarosław Trojan - dofinansowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w Osjakowie ul. Słowackiego i Kochanowskiego – 60% dofinansowania.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Tekst i zdjęcia: Elżbieta Caban
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Alternatywny tekst z opisem obrazu.